Wykład prof. Rachel Brooks na Seminarium Naukowym WAiNS

Zapraszamy do udziału w VI posiedzeniu Seminarium Naukowego Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW. Seminarium odbędzie się w środę 23 maja 2018 r. o godz. 12.00  w sali 213,  Gmach Główny Politechniki Warszawskiej.

Referat wygłosi: prof. Rachel Brooks (University of Surrey, Wielka Brytania).

Tytuł referatu: "The construction of higher education students within national policy: a cross-European comparison".

Prowadzący: dr Helena Bulińska-Stangrecka (Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska)

Rachel Brooks jest profesorem socjologii na University of Surrey w Wielkiej Brytanii, kierownikiem projektu ERC Consolidator i redaktor naczelną czasopisma  „British Journal of Sociology of Education”.

Jej badania koncentrują się na socjologii edukacji. Realizowała liczne projekty dotyczących mobilności międzynarodowej studentów, młodych absolwentów i uczenia się przez całe życie, doświadczeń studentów szkół wyższych z dziećmi na utrzymaniu, ojców będących pierwszymi opiekunami dzieci w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym oraz zmieniającego się charakteru związków studenckich.

W 2016 r. rozpoczęła realizację czteroletniego dużego międzynarodowego projektu (EuroStudents), finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC) w ramach konkursu Consolidator Grants. Celem tego projektu jest zbadanie, jak w różnych europejskich krajach, przez różnych społecznych aktorów rozumie się pojęcie „studenta uczelni wyższej”. W Europie studiuje bowiem przeszło 35 milionów studentów, nie wiemy jednak w jakim zakresie rozumienia pojęcia „studenta” różnią się, a w jakim pokrywają wewnątrz poszczególnych krajów i pomiędzy krajami. A przecież na podstawie jakiegoś rozumienia „studenta” podejmowane są różne inicjatywy, które mają na celu wzmożenie mobilności studentów pomiędzy poszczególnymi europejskimi krajami. Rozpoznanie założeń, jakie kryją się za poszczególnymi rozumieniami tego pojęcia pomoże więc skuteczniej rozwijać Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego. 

Serdecznie zapraszamy.