Wykuwanie innowacji – jak to się robi w CZIiTT

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Wykuwanie innowacji, opublikowanym w najnowszym biuletynie „Fundusze Europejskie dla Mazowsza” (str. 14-17), który zawiera m.in. informacje o Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.

http://funduszedlamazowsza.eu/g2/oryginal/2016_07/biuletyn-20nr-201-20fundusze-20europejskie-20na-20mazowszu.pdf