Wyniki I konkursu na projekty w ramach konkursu GOSPOSTRATEG

NCBR przedstawiło listę projektów rekomendowanych do finansowania w I konkursie GOSPOSTRATEG.

Na 13 złożonych wniosków, w których uczestniczyła PW, 5 otrzymało dofinansowanie. Projekty będą realizowane przez:

  • Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii,
  • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej),
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (Instytut Telekomunikacji),
  • Wydział Administracji i Nauk Społecznych,
  • Wydział Transportu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.