Wyniki V konkursu w ramach Polsko-Tajwańskiej Współpracy Badawczej

NCBR przedstawiło listę projektów rekomendowanych do finansowania w V konkursie w ramach Polsko-Tajwańskiej Współpracy Badawczej (2017).

Na liście znalazło się 5 projektów, liderem 1 z nich jest Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.