Wyniki konkursów Opus 23 i Preludium 21 – 16 projektów PW z dofinansowaniem

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS 23 i PRELUDIUM 21. Wśród laureatów znaleźli się naukowcy z Politechniki Warszawskiej. 

Szczegóły pozytywnie ocenionych wniosków PW znajdują się w tabeli poniżej.

         
Konkurs Tytuł projektu Kierownik projektu Jednostka Dofinansowanie
OPUS 23 Selekcja modelu dla kolorowych Gaussowskich modeli grafowych - podejście Bayesowskie i częstościowe dr hab. Bartosz Wojciech Kołodziejek Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 417 240 zł
OPUS 23 Związana antymateria. Oddziaływanie silne antybarionów w eksperymentach ALICE i AEgIS w CERN prof. dr hab. inż. Adam Ryszard Kisiel Wydział Fizyki 2 122 800 zł
OPUS 23 Nadciekła dynamika w układach Fermiego z dyssypacją i fluktuacjami dr hab. inż. Gabriel Robert Wlazłowski Wydział Fizyki 1 395 680 zł
OPUS 23 Dwuwymiarowa bio-platforma dla samowystarczalnego mikrobiomu - 2DMICRONET dr inż. Agnieszka Maria Jastrzębska Wydział Inżynierii Materiałowej 1 932 480 zł
OPUS 23 Nowe półprzewodniki organiczne i nieorganiczne o kontrolowanej strukturze nadcząsteczkowej charakteryzujące się zmiennymi właściwościami luminescencyjnymi, elektrochromowymi i fotokatalitycznymi oraz wykazujące aktywność biologiczną prof. dr hab. inż. Adam Proń Wydział Chemiczny 2 191 120 zł
OPUS 23 Węglanowo-tlenowe ogniwo paliwowe dr hab. inż. Tomasz - Wejrzanowski Wydział Inżynierii Materiałowej 1 851 960 zł
OPUS 23 Materiały na bazie tytanu o podwyższonej bioaktywności wytwarzane z zastosowaniem dużego odkształcenia plastycznego prof. dr hab. inż. Halina Maria Garbacz Wydział Inżynierii Materiałowej 1 184 620 zł
OPUS 23 Dynamiczne sieci neuronowe dla wydajnego uczenia maszynowego dr hab. inż. Tomasz Trzciński Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 1 261 480 zł
OPUS 23 Sformułowanie i eksperymentalna walidacja efektywnych obliczeniowo metod modelowania hybrydowych – sztywno-podatnych układów wieloczłonowych z więzami nadmiarowymi dr hab. inż. Marek Andrzej Wojtyra Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 1 232 810 zł
OPUS 23 Badanie procesu krzepnięcia i topnienia materiału zmiennofazowego wypełniającego piankę metaliczną o otwartych porach dr hab. inż. Maciej Jaworski Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 939 400 zł
PRELUDIUM 21 Dwuwymiarowe materiały MBenes jako nowe fotokatalizatory do usuwania farmaceutyków ze ścieków mgr inż. Dominika Bury Wydział Inżynierii Materiałowej 207 400 zł
PRELUDIUM 21 Heterostruktury Van der Waalsa oparte na 2D/2D MXene do zastosowań optoelektronicznych nowej generacji mgr inż. Muhammad Abiyyu Kenichi Purbayanto Wydział Inżynierii Materiałowej 209 315 zł
PRELUDIUM 21 Problem homomorfizmu grafów w strukturalnie ograniczonych klasach mgr Marta Piecyk Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 111 020 zł
PRELUDIUM 21 Czy wszystkie reprezentacje ulegają katastroficznemu zapominaniu? mgr Wojciech Masarczyk Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 139 690 zł
PRELUDIUM 21 Modelowanie struktury poliestrów gliceryny w zależności od parametrów procesowych mgr inż. Michał Kacper Wrzecionek Wydział Chemiczny 210 000 zł
PRELUDIUM 21 Zastosowanie ogniwa elektrochemicznego ze stopionym węglanem do zaawansowanego wychwytywania CO2 z gazów spalinowych na zasadzie koelektrolizy mgr inż. Aliaksandr Martsinchyk Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 208 920 zł

W konkursie OPUS 23 nie ma ograniczeń  co do stopnia naukowego, wieku lub doświadczenia w prowadzeniu badań. PRELUDIUM 21 to konkurs wspierający młodych naukowców. Do 15 grudnia 2022 r. trwa nabór w konkursie OPUS 24. Więcej informacji na naszej stronie.

W konkursie OPUS 23 złożono 1983 wnioski, a dofinansowanie przyznano 266 projektom (współczynnik sukcesu: 13 proc.). W konkursie PRELUDIUM 21 natomiast złożono 2163 wnioski, do dofinansowania zakwalifikowano 258 (współczynnik sukcesu: 12 proc.).

Więcej o projektach dofinansowanych w poprzednich edycjach w Bazie Wiedzy PW, a o aktualnych naborach - w harmonogramie przygotowanym przez COP.