Wyniki konkursów SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 i HARMONIA 9

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 i HARMONIA 9.

Z Politechniki Warszawskiej do finansowania zakwalifikowały się:

  • 1 projekt w konkursie SONATA 13:

             dr Krzysztof Grzegorz Topolski, Analiza procesu konsolidacji wiórów z jednofazowego tytanu alpha
             metodą niekonwencjonalnej przeróbki plastycznej, Wydział Inżynierii Materiałowej

  • 2 projekty w konkursie SONATA BIS 7:

             dr inż. Gabriel Robert Wlazłowski, Badanie turbulencji kwantowej w układzie silnie skorelowanych
             fermionów, Wydziały Fizyki
             dr inż. Agnieszka Maria Jastrzębska, Badania właściwości przeciwnowotworowych nano-kryształów 2D
             karbidków i azotków tytanu - faz MXenes, Wydział Inżynierii Materiałowej.

Listy rankingowe dostępne są na stronie NCN