Wyniki konkursu Miniatura 5 na pojedyncze działania naukowe

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu Miniatura 5 na pojedyncze działania naukowe. Dofinansowanie otrzymał projekt z Politechniki Warszawskiej. Projekt będzie realizowany przez dr. Sebastiana Owczarka z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Do konkursu Miniatura 5 są zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Szczegółowe informacje: znajdują się na stronie NCN.