Wyniki konkursu Młodzi Naukowcy 2017 na projekty na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (2/P/2017)

NCBR przedstawiło listy rankingowe pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych wniosków złożonych w ramach konkursu Przyszłościowe technologie dla obronności - konkurs młodych naukowców.

Politechnika Warszawska otrzymała dofinansowanie dla 1 projektu, który będzie realizowany na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (Instytut Systemów Elektronicznych).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.