Wyniki naboru 2/2017 w ramach Inicjatywy EUREKA

NCBR przedstawiło listę projektów rekomendowanych do finansowania w naborze 2/2017 w ramach Inicjatywy EUREKA.

Na liście znalazły się 2 projekty, w 1 z nich uczestniczy Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.