Osoby do kontaktu:

mgr Marta Siewiera

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 99

Występujące błędy w zakresie wskaźników oraz w formularzu Monitorowanie uczestników w SL2014

W związku z prowadzonymi audytami jakości danych gromadzonych w ramach projektów PO WER w zakresie wskaźników oraz uczestników projektów wykazanych w formularzu Monitorowanie uczestników w SL2014 NCBR zwraca uwagę na konieczność poprawnego raportowania osiągniętych wartości wskaźników.

W tym celu prosi o uwzględnienie szeregu uwag w przekazywanych w ramach Państwa projektów formularzach Monitorowanie uczestników w SL2014.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.