Wytyczne dotyczące kwalifikowalności na lata 2021-2027 zatwierdzone

Od 25 listopada 2022 r. obowiązują Wytyczne dotyczące kwalifikowalności 2021-2027. 

Wytyczne  określają ujednolicone warunki i procedury, które będą obowiązywać w odniesieniu do kwalifikowalności wydatków dla perspektywy Unii Europejskiej na lata 2021-2027 dla Europejskiego Funduszu Społecznego+, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Przygotowany przez COP wyciąg z wytycznych dot.: zamówień publicznych, VAT-u, wynagrodzeń i personelu projektu, kosztów pośrednich oraz nowością, tj. finansowaniem niepowiązanym z kosztami, dostępny jest tutaj.

Szczegółowe informacje: dostępne są na portalu funduszy europejskich.