Zaproszenie do zgłaszania propozycji prezentacji na V edycję konferencji "Środowisko informacji"

Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji prezentacji do wygłoszenia podczas V edycji Konferencji "Środowisko Informacji" organizowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wydarzenie odbędzie się w II połowie listopada 2021 r. w formie online (wideokonferencji). 

Konferencja Środowisko Informacji jest cyklicznym wydarzeniem, gromadzącym specjalistów i ekspertów zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem cyfrowych danych środowiskowych. 

Głównym tematem wydarzenia jest aktywny dostęp i przetwarzanie informacji o środowisku i jego ochronie z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych.

W tegorocznej edycji Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza do współpracy merytorycznej i zaprezentowania swoich osiągnięć oraz zasobów (zarówno obecnie realizowanych, jak i tych zakończonych) w ramach następujących sesji tematycznych:

  • Innowacje w miastach;
  • Wykorzystanie open source w udostępnianiu informacji środowiskowych;
  • Otwarte dane satelitarne w środowisku;
  • Energia;
  • Klimat;
  • Zagrożenia naturalne;
  • Wizualizacja kartograficzna danych o środowisku na geoportalach.

Prezentacje wygłoszone podczas konferencji zostaną opublikowane w serwisie EKOportal. Udział prelegentów w konferencji jest nieodpłatny. 

Propozycje wystąpień należy zgłaszać do 30 czerwca br. wyłącznie za pomocą elektronicznego formularza.

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie EKOportal lub pod adresem e-mail: srodowisko.informacji@klimat.gov.pl.