Zarządzanie danymi badawczymi – warsztaty dla kierowników projektów i potencjalnych wnioskujących

Organizator: Biblioteka Główna PW we współpracy z Platformą Otwartej Nauki i działającym w ramach projektu OpenAIRE Krajowym Biurem Otwartego Dostępu.
Prowadzący warsztaty: eksperci Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.
Termin: 22 listopada 2019 r., godz. 10:00–16:00.
Miejsce: sala 4.04, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

Zakres tematyczny:

  • co to są dane badawcze i jak nimi prawidłowo zarządzać,
  • na co należy zwracać uwagę przy wybieraniu i przygotowywaniu danych do długoterminowego przechowywania,
  • czym jest Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan ­- DMP) i jak go przygotować,
  • narzędzia służące do przygotowania DMP,
  • kiedy dane badawcze można lub należy udostępniać publicznie,
  • jakie są zasady prawnej ochrony danych (prawo autorskie, prawa „sui generis”, dane osobowe),
  • jakie licencje są stosowane w udostępnianiu danych badawczych,
  • jak zarządzać prawami do danych w kontekście otwartego udostępniania.

 
Zgłoszenie: Formularz rejestracyjny dostępny jest pod linkiem.