Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Zbiór wyjaśnień wybranych przepisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Po ponad dwóch miesiącach funkcjonowania rozwiązań wprowadzonych specustawą funduszową przygotowano kolejny Zbiór Wyjaśnień. Zawarto w nim zaktualizowane interpretacje prawne istotnych rozwiązań oraz wskazówek ułatwiających ich zastosowanie na poziomie poszczególnych projektów.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem Zbiór wyjaśnień wybranych przepisów (aktualizacja z lipca 2020 r.).

Szczegółowe informacje dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich.