Zmiana dot. opinii KRMC w konkursach działania 2.3 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, iż mając na uwadze sprawne przeprowadzenie procesu naborów w ramach Działania 2.3, Centrum Projektów Polska Cyfrowa wprowadziło zmianę w zakresie odnoszącym się do wymogu przedstawienia opinii KRMC.

Przedstawienie opinii Komitetu możliwe będzie także po złożeniu wniosku o dofinansowanie, tj. na etapie oceny projektu, poprzedzającej zawarcie umowy o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Małgorzata Szymańska
Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów
tel. 22 234 71 99, email: malgorzata.szymanska@pw.edu.pl