Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Zmiana dotycząca dokumentu pn. Zakres minimalny umowy konsorcjum dla konkursu w ramach podziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” oraz 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamieściło informacje o aktualizacji wzoru dokumentu pn. Zakres minimalny umowy konsorcjum w ramach konkursów nr 1/4.1.4/2015 oraz 1/4.1.1/2018.

W wyniku migracji danych ze starej na nową stronę internetową NCBR, dokonanej 30 lipca 2018 r., na stronach dedykowanym powyższym konkursom pojawił się załącznik z innego konkursu.

Poprawne pliki pojawiły się na stronie ponownie 9 listopada 2018 r. Najważniejsze różnice pomiędzy dokumentami dotyczą podziału praw do wyników projektu, terminu przechowywania dokumentów dotyczących projektu oraz kwestii monitorowania dochodu w projekcie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach NCBR: 1/4.1.4/20151/4.1.1/2018

Dokumentacja konkursowa1/4.1.4/20151/4.1.1/2018.