Osoby do kontaktu:

dr Anita Uchańska-Bieniusiewicz

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 14 27

Zmiana harmonogramu PO IR

We wrześniu 2018 r. zatwierdzono zmiany w harmonogramie konkursów Programu Inteligentny Rozwój 2014–2020. 

Zmiany polegają na:

  • rezygnacji z konkursu Innowacyjny Recykling w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy badawczo-rozwojowe,
  • przesunięciu z IV kwartału 2018 r. na I kwartał 2019 r. terminu ogłoszenia konkursu, z IV kwartału 2018 r. na II kwartał 2019 r. terminu rozpoczęcia naboru wniosków oraz z I/II kwartału 2019 r. na III kwartał 2019 terminu zakończenia naboru wniosków w ramach działania 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PO IR.