Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Zmiana harmonogramu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Wprowadzono zmiany w harmonogramie naborów wniosków w Programie Polska Cyfrowa.

Konkurs z działania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki zostanie ogłoszony we wrześniu, a nabór rozpocznie się w październiku.
Prosimy pamiętać o załącznikach z poprzedniej edycji konkursu, których poprawność przygotowania była ujęta w kryteria ,tj.:
- prezentacja publiczna,
- zgodność projektu z Opisem Projektu Informatycznego przedstawionym i zaakceptowanym przez KRMC.

Aktualny harmonogram znajduje się na stronie CPPC.