Zmiana techniczna listy dokumentów do umowy w ramach PO IR 4.1.1 Wspólne przedsięwzięcie BRIK

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o zmianie technicznej załącznika Lista dokumentów których dostarczenie jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 1/4.1.1/2017 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki.

Zmiany polegają na doprecyzowaniu, w jakich sytuacjach przed zawarciem umowy o dofinansowanie wymagane jest dostarczenie dokumentów dotyczących konsorcjantów.

Zaktualizowana Lista dokumentów, których dostarczenie jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, jest dostępna na stronie konkursu.