Osoby do kontaktu:

mgr Marta Siewiera

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 99

Zmiana w regulaminie konkursu "E-materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów dla szkół kończących się egzaminem maturalnym" ogłoszonego w ramach PO WER Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Zmiana dotyczy wydłużenia terminu naboru w ramach pierwszej rundy do dnia 13 listopada 2018 r., godz. 9:00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Serwisu programu Wiedza Edukacja Rozwój.