Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Zmiany w dokumentacji konkursowej 2.3.1 POPC Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki

Na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa pojawiła się informacja o zmianach w dokumentacji konkursowej do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, ogłoszonego w dniu 4 kwietnia 2019 r.

Mając na uwadze, potrzebę doprecyzowania zapisów dokumentacji konkursowej opublikowanej na stronie internetowej www.cppc.gov.pl dla ww. naboru, dokonano uszczegółowienia zapisów następujących dokumentów:

1.  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie:

  • W punkcie 5 „Partnerzy” dodano zapis w zakresie składania wniosków o płatność w projektach partnerskich (str. 22 Instrukcji);

2.  Wzór umowy o dofinansowanie oraz porozumienia o dofinansowanie:

  • Zaktualizowano dzienniki ustaw,
  • Zaktualizowano definicję „Personelu projektu” (PoD §1 pkt. 15),
  • Usunięto zapis „Zawarta w Warszawie w dniu…..r.”,
  • Zmieniono treść §23 (PoD) oraz §25 (UoD),
  • Zmieniono treść załącznika „Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania” (PoD załącznik nr 13, UoD załącznik nr 14).

Zmiany obowiązują od 24 maja 2019 r. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie CPPC.