Poradnik dla naukowca

Materiały dla pracowników i doktorantów PW dotyczące rozwoju kariery naukowej dostępne są w witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW, w folderze „Poradnik dla naukowca”.

Obecnie „Poradnik dla naukowca” zawiera:

  • materiał informacyjny „Grant ERC – przełomowy krok w karierze naukowej”,
  • zestaw linków do materiałów przydatnych dla osób aplikujących o granty ERC (wniosków, które uzyskały grant, porad laureatów, materiałów filmowych).

Dostęp do witryny mają osoby, które korzystają z adresu mailowego w domenie @pw.edu.pl. Przy logowaniu należy wpisać: login - adres mailowy @pw.edu.pl i hasło -  takie jak do komputera służbowego lub poczty.

Witryna SharePoint została przygotowana przez COP PW specjalnie dla pracowników PW. Zawiera informacje i dokumenty ułatwiające przygotowanie i składanie wniosków w konkursach na projekty badawcze oraz realizację projektów na uczelni. Znajdą w niej Państwo – oprócz wzorów dokumentów – aktualizowany raz w miesiącu harmonogram konkursów organizowanych w ramach funduszy strukturalnych, międzynarodowych i krajowych, korespondencję z instytucjami ogłaszającymi konkursy, a także regulacje wewnętrzne PW i zewnętrzne instytucji ogłaszających konkursy.

Informacje i dokumenty przeznaczone są do użytku wewnętrznego.