Osoby do kontaktu:

Dział Projektów Międzynarodowych COP PW


MEiN - Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej

Cel:

Wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących budowę, modernizację i użytkowanie międzynarodowych infrastruktur badawczych o unikatowych właściwościach i zastosowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem projektów międzynarodowych uznanych za kluczowe z punktu widzenia rozwoju i konsolidacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej przez Europejskie Forum Strategii do spraw Infrastruktur Badawczych (European Strategy Forum on Research Infrastructures – ESFRI) oraz wpisanych na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej.

Tematyka:

Dowolna dyscyplina naukowa.

Wnioskodawcy:

Uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Dofinansowanie:

W ramach programu są finansowane koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie do 15% kosztów bezpośrednich.

Okres trwania projektu: do 60 m-cy. Okres ten może zostać przedłużony o nie więcej niż 24 m-ce.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać w formie dokumentu elektronicznego:

  • za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF lub
  • na informatycznym nośniku danych, na adres urzędu obsługującego Ministra Edukacji i Nauki: Ministerstwo Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.

Nabór w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie MEiN.