Szkolenia zewnętrzne

Data Organizator Temat
2019-07-11 Centrum Projektów Polska Cyfrowa Szkolenie dla wnioskodawców konkursu GOK Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”
2019-07-17 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Rozliczanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020 oraz kwalifikowalność wydatków z uwzględnieniem obowiązujących zmian
2019-07-18 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Prawa i obowiązki Beneficjentów – analiza umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WM 2014-2020 oraz zamówienia publiczne realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności, w tym zmiany w zasadach kwalifikowalności wydatków
2019-07-19 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Zasady konstruowania budżetu projektu w ramach EFS RPO WM 2014-2020
2019-07-22 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Zasada konkurencyjności stosowana w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
2019-07-22 Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego
w Warszawie
Warsztat dot. aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 r.
2019-07-29 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Szkolenie w formie warsztatów i analiz (EFRR) – zamykanie projektów w praktyce (końcowe rozliczanie projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu) w ramach RPO WM 2014-2020
2019-10-08 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Dzień z Horyzontem 2020
2019-10-09 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Horizon 2020 for the Circular Economy and Transforming Industry - spotkanie brokerskie