Szkolenia zewnętrzne

Data Organizator Temat
2019-11-13-
2019-11-14
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Międzynarodowy Dzień Informacyjny i spotkania brokerskie w obszarze Przestrzeń kosmiczna
2019-11-14 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Warsztaty z komercjalizacji rozwiązań naukowych w projektach badawczych (TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility, TEAM-TECH Core Facility PLUS, FIRST TEAM, HOMING, POWROTY)
2019-11-14-
2019-11-15
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Dzień informacyjny i spotkanie brokerskie w obszarze Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa SwafS
2019-11-15 Krajowa Rady Koordynatorów Projektów Badawczych EU (KRAB), RPK Politechnika Śląska XVIII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych „Projekty międzynarodowe – programowanie i zalety udziału”
2019-11-18 Komisja Europejska Webinarium dotyczące tematu „Artificial intelligence for manufacturing”
2019-11-19 Instytut Francuski w Polsce V Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji
2019-11-19 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Spotkania NCBR dla firm - wsparcie dla przedsiębiorców z PO IR w 2019 r.
2019-11-20 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i tajwańskie Ministerstwo Nauki i Technologii (MOST) Poland-Taiwan Seminar on Electrical and Smart (Autonomous) Mobility
2019-11-22-
2019-11-23
Polskie Towarzystwo TeleMedycyny i e-Zdrowia oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, International Accelerator of Telemedicine Technologies, Centrum Doskonałości „TeleOrto” Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Międzynarodowa konferencja Telemedycyna i eZdrowie 2019
2019-11-26 Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju
Seminarium informacyjne na temat 2. naboru projektów seed money w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego