Szkolenia zewnętrzne

Data Organizator Temat
2019-09-11 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Analiza projektu zmian Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wniosek o płatność końcową w systemie SL 2014 (EFRR)
2019-09-12 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Konferencja inaugurująca III edycję Funduszy norweskich i EOG w Polsce (2014-2021)
2019-09-16 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  Spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonych konkursów „szybkiej ścieżki” w poddziałaniu 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
2019-09-17 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Twinning i Era Chairs dla zaawansowanych
2019-09-18 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) II Kongres Rozwoju Systemu Edukacji
2019-09-18 Narodowe Centrum Nauki GRIEG – czat informacyjny
2019-09-23 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Analiza projektu zmian Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wniosek o płatność końcową w systemie SL 2014 (EFRR)
2019-09-23 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Zamykanie projektów realizowanych w ramach RPO WM 2014 – 2020 (EFRR) w praktyce, z uwzględnieniem ostatnich zmian w Wytycznych
2019-09-25 Poznański Park Naukowo-Technologiczny we współpracy z SIBB e.V. Customer Centric Day: Customer Discovery Workshop i Lean Hardware Meeting
2019-09-26 NUCL-EU 2020 Webinarium poświęcone ochronie danych osobowych i aspektom etycznym w projektach Programu Euratom i Horyzont 2020
2019-10-04 Narodowe Centrum Nauki Szkolenie z zakresu zarządzania danymi naukowymi
2019-10-08 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Dzień z Horyzontem 2020
2019-10-09 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Horizon 2020 for the Circular Economy and Transforming Industry - spotkanie brokerskie
2019-10-14
2019-10-15
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE H2020 - Dzień informacyjny i spotkanie brokerskie w obszarze Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (SwafS)
2019-10-16 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Raportowanie i audyt w projektach Horyzont 2020
2019-11-13-
2019-11-14
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Międzynarodowy Dzień Informacyjny i spotkania brokerskie w obszarze Przestrzeń kosmiczna
2019-11-14-
2019-11-15
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Dzień informacyjny i spotkanie brokerskie w obszarze Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa SwafS