Wydarzenia zewnętrzne

Data Organizator Temat
2020-06-03 Narodowe Centrum Nauki Szkolenia online dla wnioskodawców z grupy nauk o życiu
2020-06-03 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Wrocław Prawa własności intelektualnej w projektach badawczych - online
2020-06-03 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Konstelacja dla innowacji – Pitching and Storytelling -  webinarium
2020-06-03 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Kraków MSCA IF – wyjedź na stypendium zagraniczne lub zostań supervisorem naukowca z zagranicy - online
2020-06-04 Narodowe Centrum Nauki Szkolenia online dla wnioskodawców z grupy nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce
2020-06-04 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Kluczowe kryterium „Impact” – co Komisja Europejska ma na myśli? - webinarium
2020-06-04 Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, the European Commission EU-Russia Cooperation in Researchers’ Mobility and Training - digital seminar
2020-06-04 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Gliwice Wzmocnienie współpracy międzynarodowej przy wykorzystaniu krajowych środków na realizację projektów badawczych - online
2020-06-04 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Łódź Webinarium: 5 sposobów na dobry wniosek grantowy
2020-06-05 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Lublin Rozliczanie projektów H2020 – rodzaje kosztów kwalifikowalnych - online
2020-06-08 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Kluczowe kryterium „Impact” – co Komisja Europejska ma na myśli? - online
2020-06-10 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Konstelacja dla innowacji – EU Grant Programs Applications! - webinarium
2020-06-10 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Lublin Rozliczanie projektów H2020 – rozliczanie kosztów kwalifikowanych - online
2020-06-10 Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Webinarium o dotacjach na rozwój firm z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020
2020-06-15-
2020-06-30
Innovative Medicines Initiative Webinaria do nadchodzących czerwcowych konkursów IMI2 (Inicjatywa Leków Innowacyjnych)
2020-06-17 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Lublin Rozliczanie projektów w H2020 – raporty i płatności - online
2020-06-18 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Gdańsk Umiędzynarodowienie badań – granty w programie Horyzont 2020 szansą na wyjazd lub przyjęcie naukowca z zagranicy (III edycja) - online
2020-06-22 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Gdańsk Plan zarządzania danymi i Open Access w projektach badawczych - online
2020-06-23 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Poznań Raport idealny w Horyzoncie 2020 - online