Wydarzenia zewnętrzne

Data Organizator Temat
2020-08-13 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE How to prepare a successful proposal MSCA IF – meeting with evaluator, part 3
2020-08-19 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE MSCA IF: how to prepare a successful proposal – meeting with evaluator, part 4, ETHICS - online
2020-09-03 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Webinarium na temat projektów LIFE w ramach Podprogramu działań na rzecz klimatu
2020-09-03-
2020-09-04
sieć JPIAMR we współpracy z Francuską Krajową Agencją Badań (ANR) Projekty i konkursy z dziedziny transmisji i interwencji w zakresie antybiotykoodporności (AMR)w ramach programamu  JPIAMR-ACTION - webinarium
2020-09-03-
2020-09-04
Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Szkoła Letnia Innowacji dla doktorantów i pracowników naukowych zajmujących się innowacjami - online
2020-09-22-
2020-09-23
Komisja Europejska European Research and Innovation Days 2020 - online
2020-09-22-
2020-09-25
CCI Bourgogne Franche-Comté, Komisja Europejska i Enterprise Europe Network, we współpracy z Bavarian Research Alliance (BayFOR) Micro & Nano Event 2020
2020-09-29 JPI Urban Europe  JPI Urban Europe Projects Meeting 2020
2020-09-30-
2020-10-02
JPI Urban Europe  9. konferencja europejska na temat zrównoważonych miast i miasteczek
2020-11-12 JPI Urban Europe  Stepping up the Game – Driving Urban Transitions