2019-06-06 Oferta międzynarodowych programów badawczych w ramach Horyzontu 2020

Warsztaty organizowane w ramach zadania nr 49 „Szkolenie z zakresu dostępnych źródeł finansowania projektów” projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.

Rejestracja zakończona