2021-06-29 Horyzont Europa – wprowadzenie do nowego programu ramowego badań i innowacji UE

Warsztaty organizowane w ramach zadania nr 49 „Szkolenie z zakresu dostępnych źródeł finansowania projektów” projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.

Rejestracja zakończona