Osoby do kontaktu:

mgr Marta Siewiera

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 99

Głos beneficjenta – nowy portal, który ma usprawnić system wdrażania funduszy europejskich!

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Rzecznikiem Funduszy Europejskiej stworzyło portal Głos beneficjenta. Ma on służyć przedsiębiorcom, samorządom oraz wszystkim, którzy korzystają ze środków unijnych.

Za jego pomocą można zgłaszać propozycje usprawnień związanych z systemem wdrażania funduszy europejskich tak, aby był on efektywniejszy i bardziej przyjazny dla odbiorców, a także przeglądać zgłoszenia pomysłów innych Użytkowników.

Szczegółowe informacje dostępne są na portalu Funduszy Europejskich