Grant z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 dla PW

Politechnika Warszawska znalazła się wśród 7 jednostek z Polski, które otrzymały dofinansowanie w II naborze wniosków na projekty małe Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. Projekt "Revitalisation of Inner-Urban Freight Rail Hubs", współrealizowany przez Wydział Transportu PW, przyczyni się do rozwoju inteligentnej zielonej mobilności w regionie. 

W drugim naborze projektów małych złożono 41 wniosków projektowych z udziałem ponad 200 podmiotów z 9 państw regionu Morza Bałtyckiego, 48 z Polski. Zawierały one propozycje zmian w kierunku innowacyjnego i ekologicznego regionu.

Więcej o programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 można dowiedzieć się tutaj, a o pomocach dla wnioskodawców pisaliśmy tutaj.

Obecnie można składać wnioski w otwartych naborach w programach Interreg: Europa Środkowa i Europa.