How to succeed in an ERC grant application? – warsztaty ERC organizowane przez PAN we współpracy z University of Cambridge

W dniach 14–15 czerwca 2018 r. odbędą się warsztaty dla naukowców, którzy planują aplikować o granty ERC Starting i Consolidator w naukach o życiu, ścisłych i inżynieryjnych.

Organizatorem wydarzenia jest Polska Akademia Nauk we współpracy z University of Cambridge.

Podczas warsztatów eksperci przedstawią ogólne zasady udzielania grantów i wskazówki odnośnie przygotowania wniosku projektowego. Uczestnicy będą mieli możliwość skonsultowania swojego projektu podczas konsultacji indywidualnych.

Rejestracja na warsztaty jest możliwa za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego pod adresem  https://goo.gl/forms/QmJ5U48I2eq7flw42 najpóźniej do 4 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN.