Osoby do kontaktu:

mgr Edyta Czerwonka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

Nowe informacje dot. naboru wniosków na granty ERC

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) planuje ogłosić pierwsze konkursy w ramach programu Horyzont Europa pod koniec lutego 2021 r.

ERC zamierza zachować pierwotne terminy zakończenia naboru wniosków:

  • 24.03.2021 dla Starting Grants
  • 20.04.2021 dla Consolidator Grants
  • 31.08.2021 dla Advanced Grants

Przemawiając do unijnych ministrów ds. badań naukowych podczas nieformalnego posiedzenia Rady ds. Konkurencyjności 3 lutego, przewodniczący ERC Jean-Pierre Bourguignon podkreślił potrzebę "jak najszybszego poinformowania środowiska naukowego o zbliżających się konkursach na granty. Zaproszenia dotyczące grantów ERC dla badaczy rozpoczynających niezależną karierę i grantów konsolidacyjnych muszą zostać szybko otwarte i zamknięte odpowiednio pod koniec marca i w połowie kwietnia, aby uniknąć poważnego negatywnego wpływu na proces oceny i opóźnień w przyznawaniu grantów". Biorąc pod uwagę kroki, które należy jeszcze podjąć w związku z przejściem do programu "Horyzont Europa", planuje się opublikowanie dalszych informacji dla potencjalnych wnioskodawców na stronie internetowej ERC, gdy tylko będzie to możliwe.

Aktualizacja - 22.02.2021

Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła terminy rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków na granty ERC. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.