Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Pomoc publiczna: Komisja Europejska przedłuża dotychczasowe zasady

Departament Wsparcia Przedsiębiorczości PARP przygotował obszerną informację odnośnie wydłużonego okresu stosowania reguł pomocowych.

Wiele z unijnych regulacji w zakresie pomocy publicznej przyjętych w ramach inicjatywy „Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa” z 2012 r. miało obowiązywać do końca 2020 r. Dotyczyło to w szczególności kluczowych z punktu widzenia przedsiębiorców zasad udzielania pomocy de minimis, pomocy regionalnej oraz szeregu innych kategorii pomocy objętych tzw. wyłączeniami blokowymi, takich jak pomoc inwestycyjna, operacyjna i na dostęp do finansowania dla MŚP, pomoc na badania, rozwój i innowacje, pomoc na ochronę środowiska czy pomoc szkoleniowa.

Aby zapewnić przewidywalność i pewność prawa, przygotowując się do ewentualnej przyszłej aktualizacji obecnych zasad pomocy publicznej, Komisja Europejska postanowiła wydłużyć okres stosowania reguł pomocowych, które wygasłyby z końcem 2020 r. Dopiero po przeprowadzeniu do końca 2021 r. kompleksowego przeglądu zasad udzielania pomocy publicznej przyjętych w ramach inicjatywy unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa Komisja ma zadecydować o dalszym przedłużeniu okresu obowiązywania lub aktualizacji tych zasad. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PARP.