Ponad 8 mln zł dla PW w konkursie BRIK

W II konkursie w ramach Wspólnego Przedsięwzięcie NCBR – PKP PLK S.A polegającego na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej pn. Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej – BRIK ocenionych pozytywnie zostało 19 projektów z całej Polski, z czego 6 projektów z Politechniki Warszawskiej.

Do dofinansowania zakwalifikowano 8 projektów o łącznej wartości ponad 51 mln zł. Wśród nich znalazły się 4 projekty prowadzone przez PW, z czego w 3 projektach PW pełni rolę lidera, a w 1 projekcie - rolę partnera. Łączna wartość tych projektów (wraz z dofinansowaniem dla konsorcjantów) wynosi ponad 23 miliony zł.

Więcej informacji o projektach BRIK II naszej uczelni i wysokości dofinansowania znajduje się w tabeli poniżej:

         
Tytuł projektu Kierownik projektu Jednostka Rola PW
w projekcie
Kwota
Energooszczędny System Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdów z adaptacyjną dystrybucją mocy grzewczej prof. dr hab. inż. Jacek Kukulski Wydział Transportu partner 714 060 zł
Zarządzanie środowiskowymi zagrożeniami wpływającymi na bezpieczeństwo ruchu kolejowego prof. dr hab. inż. Dariusz Pyza Wydział Transportu lider 1 876 276,25 zł
Innowacyjne elementy nawierzchni peronów kolejowych z betonu fotokatalitycznego oczyszczającego powietrze dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek Wydział Inżynierii Lądowej lider 2 623 500 zł
Innowacyjny automatyczny system monitorowania stanu infrastruktury kolejowej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i bezzałogowych statków powietrznych dr inż. Antoni Kopyt Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa lider 2 786 500 zł
 Suma 8 000 336,25 zł

Więcej informacji o konkursie, do którego nabór wniosków trwał do 15.04.2022 r., znajduje się na naszej stronie

Lista projektów pozytywnie ocenionych z rekomendacjami do dofinansowania znajduje się na stronie NCBR