Projekty z PW docenione w konkursach NCN

W ostatniej rundzie konkursu MINIATURA 7 znalazło się 5 projektów naukowców z PW. W konkursie OPUS 24 + LAP natomiast doceniono 1 projekt z naszej uczelni.

Szczegóły pozytywnie ocenionych wniosków PW znajdują się w tabeli poniżej.

Konkurs Tytuł projektu Kierownik projektu Jednostka Dofinansowanie
OPUS 24 + LAP      Wieloskalowe modelowanie numeryczne kondensacji i właściwości mechanicznych aerożeli krzemoorganicznych prof. Jakub M. Gac  Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 1 243 624  zł
MINIATURA 7 Precyzyjna modulacja frontu falowego z wykorzystaniem przestrzennego modulatora światła  dr inż. Maksymilian Chlipała Wydział Mechatroniki 28 160 zł
MINIATURA 7 Zbadanie wpływu procesu fotopolimeryzacji na właściwości elektrooptyczne kompozytów ciekłokrystalicznych dr inż. Miłosz Chychłowski  Wydział Fizyki 44 000 zł
MINIATURA 7 Badanie struktury elektronowej cyrkonowych szkieł metalicznych w warunkach wysokiego ciśnienia dr inż. Przemysław Dzięgielewski Wydział Fizyki 25 080 zł
MINIATURA 7 Badanie wpływu nanocząstek złota z chiralnymi ligandami na właściwości ciekłokrystalicznych struktur fotonicznych w fazie błękitnej dr inż. Kamil Orzechowski Wydział Fizyki 32 230 zł
MINIATURA 7 Badanie sterowania Robust MPC i PID dla dynamicznego modelu zintegrowanego aparatu płytowego do rozdziału termicznego substancji z równoczesną przeponową regeneracją ciepła, poddanego ograniczeniom przemysłowym dr inż. Marian Trafczyński  Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku 20 484 zł

O laureatach wcześniejszych rund konkursu MINIATRURA 7 pisaliśmy tutaj, tutaj oraz tu.

Konkurs MINIATURA wspiera realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. 

Łącznie w konkursie MINIATURA 7 dofinansowanie uzyska 621 wniosków (173 z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, 205 z grupy nauk ścisłych i technicznych oraz 243 z grupy nauk o życiu) o sumarycznej wartości ponad 24 mln zł.

Konkurs jest realizowany rokrocznie.

OPUS + LAP to konkurs, w którym naukowcy na wszystkich etapach kariery mogą ubiegać się o finansowanie projektów dwustronnych realizowanych we współpracy międzynarodowej z Austrią, Belgią-Flandrią, Czechami, Luksemburgiem, Niemcami, Słowenią lub Szwajcarią. Projekt prof. Jakuba M. Gaca będzie realizowany we współpracy dwustronnej z Niemcami. 

Do 15 grudnia 2023 r. trwa nabór w obecnej edycji - OPUS 26 + LAP. Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia pracownika Działu Projektów Krajowych COP w charakterze redaktora pomocniczego. Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres: weronika.figurska@pw.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24 listopada 2023 r. Na stronie COP w zakładce Strefa Wiedzy można zapoznać się z instrukcją składania wniosku w konkursie OPUS 26 + LAP.