Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Wydłużenie terminu składania wniosków w konkursie 2.3.1 POPC Typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że przygotowano dodatkową - trzecią - rundę naboru wniosków w Działaniu 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Podziałanie „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ I projektu: „Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych”) w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-012/19. 

Tym samym wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie projektów do dnia 30 września 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie CPPC.