Aktualne konkursy

Interreg Europa Środkowa – 1. nabór

Składanie wniosków:
  • do COP: 13.02.2022
  • do Wspólny Sekretariat w Wiedniu: 15.11.2021 - 23.02.2022