Aktualne konkursy

Wspólne Przedsięwzięcie INGA - PO IR 4/4.1.1/2019

Składanie wniosków:
 • do COP: 29.09.2020
 • do NCBR: 09.10.2020

Bony na innowacje dla MŚP, Etap I usługowy - konkurs ogólny - PO IR 2.3.2

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.09.2020
 • do PARP: 30.09.2020

Bony na innowacje dla MŚP, Etap I usługowy - Dostępność Plus - PO IR 2.3.2

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.09.2020
 • do PARP: 30.09.2020

Projekt grantowy Sieć Otwartych Innowacji - 4/2020 - PO IR 2.2. Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii

Składanie wniosków:
 • do COP: 21.12.2020
 • do ARP (Agencja Rozwoju Przemysłu): 31.12.2020

Szybka Ścieżka - Koronawirusy - PO IR 5/1.1.1/2020

Składanie wniosków:
 • do COP: 21.12.2020
 • do NCBR (system IP): 31.12.2020

Centrum wiedzy o dostępności - PO WER 3.5

Składanie wniosków:
 • do COP: 09.10.2020
 • do NCBR (system SOWA): 20.10.2020

Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową, realizujących projekty standardowe w ramach EFS

Składanie wniosków (etap I):
 • do COP: 26.08.2020
 • do Ścieżki współpracy (nabór fiszek): 24.08.2020 - 04.09.2020
Składanie wniosków (etap II):
 • do COP: 22.10.2020
 • do Ścieżki współpracy (nabór wniosków): 01.10.2020 - 30.10.2020

Szybka Ścieżka - Agrotech, dla regionów słabiej rozwiniętych - PO R 7/1.1.1/2020

Składanie wniosków:
 • do COP: 28.10.2020
 • do NCBR: 06.11.2020

Dodatkowe środki dla beneficjentów Działania 4.4 PO IR na badania

Składanie wniosków:
 • do COP: 06.10.2020
 • do FNP: 16.10.2020

Polski Produkt Przyszłości - PO IR 2.4.1

Składanie wniosków:
 • do COP: 19.10.2020
 • do PARP: 29.10.2020