Aktualne konkursy

FENG - 1. 1 Ścieżka SMART- Projekty realizowane w konsorcjach - 5/2023 (NCBR)

Składanie wniosków:
 • do COP: 29.02.2024
 • do NCBR: 15.12.2023 - 08.03.2024, 16:00

FENiKS - 1.5 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych - 1/2023 (NFOŚiGW)

Składanie wniosków:
 • do COP: 19.02.2024
 • do NFOŚiGW: 29.02.2024, 15:30

KPO IPCEI CIS - 2/23 - Indirect Partners (NCBR)

Składanie wniosków:
 • do COP: 13.03.2024
 • do NCBR: 22.03.2024

Interreg Region Morza Bałtyckiego - projekty kluczowe - 3/2024 (IB.SH)

Składanie wniosków (etap I):
 • do Interreg Baltic Sea Region Joint Secretariat (Project Idea Form i wniosek o dostęp do systemu BAMOS+): 17.04.2024, 16:00
Składanie wniosków (etap II):
 • do COP: 11.06.2024
 • do systemu BAMOS+ (wniosek pełny): 21.06.2024

FEM - 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw - Projekty modułowe - 1/2024 (MJWPU)

Składanie wniosków:
 • do COP: 26.02.2024
 • do MJWPU: 06.03.2024

FEM - 1.3 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP - 1/2024 (MJWPU)

Składanie wniosków:
 • do COP: 11.03.2024
 • do MJWPU: 20.03.2024