Aktualne konkursy

FENG 1.1 - Ścieżka SMART - 2/2023 (NCBR)

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.10.2023
 • do NCBR: 10.05.2023 - 30.10.2023, 16:00

FENG 1.1 - Ścieżka SMART - 2/2023 (PARP)

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.10.2023, 16:00
 • do PARP: 10.05.2023 - 30.10.2023, 16:00

FENG 1.1 -Ścieżka SMART na rzecz dostępności - 3/2023 (NCBR)

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.10.2023
 • do NCBR: 06.07.2023 - 30.10.2023, 16:00

FENG 1.1 - Ścieżka SMART na rzecz dostępności - 3/20023 (PARP)

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.10.2023
 • do PARP: 06.07.2023 - 30.10.2023

Interreg Regionu Morza Bałtyckiego - zrównoważone wody - 2023

Składanie wniosków (etap I):
 • do Interreg Baltic Sea Region Joint Secretariat (Project Idea Form): 21.08.2023
Składanie wniosków (etap II):
 • do COP: 26.09.2023
 • do systemu BAMOS+ (pełny wniosek): 05.10.2023

FEPW - Automatyzacja i robotyzacja w MŚP (PARP)

Składanie wniosków:
 • do COP: 16.10.2023
 • do PARP: 02.08.2023 - 25.10.2023

FEM - Identyfikacja strategicznej regionalnej infrastruktury badawczej województwa mazowieckiego (UMWM)

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.09.2023
 • do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: 30.09.2023

FENG - 2.2 First Team - 2023 (FNP)

Składanie wniosków:
 • do COP: 09.10.2023
 • do FNP: 18.09.2023 - 18.10.2023, 16:00

FENG - 2.10 IPCEI ME/CT - 2/2023 (NCBR)

Składanie wniosków:
 • do COP: 09.10.2023
 • do NCBR: 05.09.2023 - 17.10.2023, 16:00

KPO - Polska Mapa Infrastruktury Badawczej - schemat A - 2023 (OPI)

Składanie wniosków:
 • do COP: 23.10.2023
 • do OPI: 31.10.2023, 16:00

KPO - Polska Mapa Infrastruktury Badawczej - schemat B - 2023 (OPI)

Składanie wniosków:
 • do COP: 23.10.2023
 • do OPI: 31.10.2023, 16:00

FEPW - 1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP - 1/2023 (PARP)

Składanie wniosków:
 • do COP: 08.12.2023
 • do PARP: 10.10.2023 - 19.12.2023, 16:00