Osoby do kontaktu:

 COP PW

Magdalena Mielniczuk

 22 234 + wew. 71 98
 magdalena.mielniczuk@pw.edu.pl

FENG - 1.1. Ścieżka SMART na rzecz dostępności - 2/2024 (NCBR)

Uwaga:

PW może wystąpić tylko w roli podwykonawcy.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:

kompleksowe projekty obejmujące obowiązkowy moduł B+R oraz moduły fakultatywne: wdrożenie innowacji, infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, kompetencje. Przedmiotem projektu musi być rozwiązanie problemu/problemów osób ze szczególnymi potrzebami istotnie przyczyniające się do zwiększenia dostępności.

Zakres tematyczny:

Projekt dofinansowany w naborze musi być zgodny z zakresem tematycznym naboru oraz wpisywać się w min. 1 Krajową Inteligentną Specjalizację.

Adresat:

pojedyncze przedsiębiorstwa inne niż MŚP

Wnioskodawca:

duże przedsiębiorstwa samodzielnie występujące o wsparcie projektu. Duże przedsiębiorstwa (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji) muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu, aby uzyskać wsparcie. 

PW może wystąpić tylko w roli podwykonawcy.

Dofinansowanie:
  • Min. wartość kosztów kwalifikowalnych modułu B+R: 3 mln zł (w przypadku realizowania zarówno modułu B+R, jaki i Wdrożenie innowacji limit 3 mln zł odnosi się do jednego, wybranego modułu).
  • Maks. wartość pomocy wynosi 70 mln zł łącznie na cały projekt.
  • Poziom dofinasowania uzależniony jest od wybranego rodzaju pomocy publicznej w ramach modułów.
Okres trwania projektu: do 31 grudnia 2029 r.
Sposób złożenia wniosku:

przez system informatyczny LSI

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 14.10.2024
  • do NCBR: 27.06.2024 - 24.10.2024, 16:00