Osoby do kontaktu:

 COP PW

Magdalena Mielniczuk

 22 234 + wew. 71 98
 magdalena.mielniczuk@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

FEPW - Automatyzacja i robotyzacja w MŚP (PARP)

Uwaga:

PW może wystąpić w roli podwykonawcy.

Instytucja finansująca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Rodzaj przedmiotowy projektu:

wsparcie dla przedsiębiorców

Zakres tematyczny:

automatyzacja i robotyzacja 

Adresat:

przedsiębiorstwa

Wnioskodawca:

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej, tj. województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski - zachodni i wołomiński).

Dofinansowanie:
  • min. kwota dofinasowania: 200 tys. zł
  • maks. kwota dofinasowania: 3 mln zł
Okres trwania projektu: nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach FENG, tj. 31 grudnia 2027 r.
Sposób złożenia wniosku:

za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej PARP

Szczegółowe informacje:

dostępne na stronie PARP.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 16.10.2023
  • do PARP: 02.08.2023 - 25.10.2023