Aktualne konkursy

Horyzont Europa - linki do konkursów

Opublikowano: 14.07.2021

Wykaz aktualnych i planowanych konkursów w ramach programu Horyzont Europa

EURATOM - linki do konkursów

Opublikowano: 06.07.2021

Wykaz aktualnych i planowanych konkursów w ramach programu EURATOM

European Defence Fund (EDF) – linki do konkursów

Opublikowano: 09.08.2021

Wykaz aktualnych i planowanych konkursów w ramach programu European Defence Fund

Partnerstwo ds. Kluczowych Technologii Cyfrowych (Key Digital Technologies Joint Undertaking – KDT JU) – linki do konkursów

Opublikowano: 14.01.2022

Wykaz aktualnych i planowanych konkursów w ramach Partnerstwa ds. Kluczowych Technologii Cyfrowych

Europejskie Partnerstwo Smart Networks and Services (SNS) – linki do konkursów

Opublikowano: 22.02.2022

Wykaz aktualnych i planowanych konkursów w ramach Partnerstwa Smart Networks and Services (SNS)

Europejskie Partnerstwo European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC) – linki do konkursów

Opublikowano: 28.02.2022

Wykaz aktualnych i planowanych konkursów w ramach Partnerstwa European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC).

NATO - Science for Peace and Security - Multi-Year Projects (MYPs)

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.05.2022
 • do NATO SPS Programme: 31.05.2022

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) - New European Bauhaus EIT Community

Składanie wniosków:
 • do COP: 19.05.2022
 • do EIT (EIT Community NEB): 29.05.2022

Horyzont Europa - Hop On

Składanie wniosków (cut off I):
 • do COP: 08.04.2022
 • do KE (Funding & Tenders Portal): 20.04.2022
Składanie wniosków (cut off II):
 • do COP: 28.10.2022
 • do KE (Funding & Tenders Portal): 10.11.2022

Horyzont Europa - Clean Hydrogen Partnership

Składanie wniosków (Lista konkursów I):
 • do COP: 20.05.2022
 • do KE (Funding & Tenders Portal): 31.03.2022 - 31.05.2022
Składanie wniosków (Lista konkursów II):
 • do COP: 09.09.2022
 • do KE (Funding & Tenders Portal): 31.03.2022 - 20.09.2022

Horyzont Europe - Clean Aviation

Składanie wniosków:
 • do COP: 13.06.2022
 • do KE (Funding & Tenders Portal): 12.04.2022 - 23.06.2022

Horyzont Europa - Maria Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowship (MSCA PF)

Składanie wniosków:
 • do COP: 02.09.2022
 • do KE (Funding & Tenders Portal): 12.05.2022 - 14.09.2022

Horyzont Europa - Maria Skłodowska-Curie Actions Doctoral Networks (MSCA DN)

Składanie wniosków:
 • do COP: 04.11.2022
 • do KE (Funding & Tenders Portal): 15.11.2022