Aktualne konkursy

Horyzont Europa - linki do konkursów

Opublikowano: 14.07.2021

Wykaz aktualnych i planowanych konkursów w ramach programu Horyzont Europa

EURATOM - linki do konkursów

Opublikowano: 06.07.2021

Wykaz aktualnych i planowanych konkursów w ramach programu EURATOM

European Defence Fund (EDF) – linki do konkursów

Opublikowano: 09.08.2021

Wykaz aktualnych i planowanych konkursów w ramach programu European Defence Fund

WFAiIS UJ i Fundacja Kościuszkowska - II edycja Nagrody im. Franka Wilczka w 2021 r.

Składanie wniosków:
  • do COP: 18.02.2022
  • do UJ: 28.02.2022

Horyzont Europa - EUSPA

Składanie wniosków:
  • do COP: 03.02.2022
  • do KE (Funding & Tenders Portal): 16.02.2022

Innovation Fund Large Scale Projects (InnovFund-LSC-2021)

Składanie wniosków:
  • do COP: 17.02.2022
  • do KE (Funding & Tenders Portal): 03.03.2022

Wspólne Centrum Badawcze KE - Dostęp do infrastruktury badawczej

Składanie wniosków:
  • do COP: 21.01.2022
  • do KE: 01.02.2022

Horyzont Europa – Maria Skłodowska-Curie Actions: Staff Exchanges (MSCA SF)

Składanie wniosków:
  • do COP: 28.02.2022
  • do KE (Funding & Tenders Portal): 09.03.2022