Aktualne konkursy

Horyzont Europa - linki do konkursów

Opublikowano: 14.07.2021

Wykaz aktualnych i planowanych konkursów w ramach programu Horyzont Europa

EURATOM - linki do konkursów

Opublikowano: 06.07.2021

Wykaz aktualnych i planowanych konkursów w ramach programu EURATOM

European Defence Fund (EDF) – linki do konkursów

Opublikowano: 09.08.2021

Wykaz aktualnych i planowanych konkursów w ramach programu European Defence Fund

Partnerstwo ds. Kluczowych Technologii Cyfrowych (Key Digital Technologies Joint Undertaking – KDT JU) – linki do konkursów

Opublikowano: 14.01.2022

Wykaz aktualnych i planowanych konkursów w ramach Partnerstwa ds. Kluczowych Technologii Cyfrowych

Europejskie Partnerstwo Smart Networks and Services (SNS) – linki do konkursów

Opublikowano: 22.02.2022

Wykaz aktualnych i planowanych konkursów w ramach Partnerstwa Smart Networks and Services (SNS)

Europejskie Partnerstwo European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC) – linki do konkursów

Opublikowano: 28.02.2022

Wykaz aktualnych i planowanych konkursów w ramach Partnerstwa European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC).

GlobalStars z udziałem Tajwanu - 2023

Składanie wniosków:
 • do COP: 07.06.2023
 • do międzynarodowej instytucji finansującej i NCBR: 20.06.2023, 14:00

MSCA Postdoctoral Fellowships - 2023

Składanie wniosków:
 • do COP: 04.09.2023
 • do portal Funding & Tenders.: 13.09.2023, 17:00

M-ERA.NET - 3 - 2023

Składanie wniosków (etap I):
 • do COP: 08.05.2023, 16:00
 • do M-ERA.NET (Pre-proposal): 16.05.2023, 11:59
Składanie wniosków (etap II):
 • do M-ERA.NET (Full-proposal): 21.11.2023, 11:59

ERA-NET ICRAD - 2023

Składanie wniosków (etap I):
 • do COP: 22.05.2023, 11:59
 • do ICRAD (Pre-proposal): 01.06.2023, 15:00
Składanie wniosków (etap II):
 • do ICRAD (Full-proposal): 04.12.2023, 15:00

XI polsko-tajwański konkurs - 2023

Składanie wniosków:
 • do COP: 09.06.2023
 • do NCBR: 19.06.2023, 23:59

THCS - 2023

Składanie wniosków (etap I):
 • do COP: 12.05.2023, 16:00
 • do THCS (deklaracja wstępna Intent to Apply): 23.05.2023, 14:00
Składanie wniosków (etap II):
 • do THCS (wniosek konkursowy Proposal): 13.06.2023, 16:00

INNOGLOBO - 2023

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.09.2023, 16:00
 • do NCBR: 30.09.2023, 16:00

Grant wewnętrzny ERC - 1/2023

Składanie wniosków:
 • do COP: 30.06.2023, 23:59

TRANSCAN-3 ERA-NET: Sustained collaboration of national and regional programmes in cancer research - 2023

Składanie wniosków (etap I):
 • do COP: 11.07.2023
 • do TRANSCAN (międzynarodowy wniosek wstępny): 21.07.2023
Składanie wniosków (etap II):
 • do COP: 05.12.2023
 • do TRANSCAN (międzynarodowy wniosek pełny): 15.12.2023

Horyzont Europa - MSCA Doctoral Networks - 2023 (MSCA-2023-DN)

Składanie wniosków:
 • do COP: 17.11.2023
 • do portalu Funding & Tender: 28.11.2023, 17:00