Osoby do kontaktu:

mgr inż. Adam Gorzelańczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 81

dr inż. Izabela Dranka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

Fundusz Wyszehradzki - Visegrad Grants i Visegrad+ Grants

Cel: Wsparcie wspólnych badań jednostek z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz krajów Partnerstwa Wschodniego i/lub Bałkan Zachodnich.
Tematyka: ujęta w 7 obszarów:
• Culture and common identity,
• Education and capacity building,
• Innovation, R&D, entrepreneurship,
• Democratic values and the media,
• Public policy and institutional partnerships,
• Regional development, environment and tourism,
• Social development.
Wnioskodawcy:

Międzynarodowe konsorcja składające się z jednostek z co najmniej 3 krajów Grupy Wyszehradzkiej (Visegrad Grants) oraz co najmniej 1 partnera z kraju Bałkanów Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia, Czarnogóra i Serbia) lub Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) (Visegrad+ Grants).

Dofinansowanie:

do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Okres trwania projektu: do 18 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego na stronie: http://my.visegradfund.org

Szczegółowe informacje:

na stronie Funduszu Wyszehradzkiego.

Składanie wniosków:
  • do COP: 21.05.2018
  • do Fundusz Wyszehradzki: 02.02.2018 - 01.06.2018