Osoby do kontaktu:

mgr inż. Adam Gorzelańczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 81

dr inż. Izabela Dranka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

Fundusz Wyszehradzki - Visegrad Strategic Grants

Cel: Wsparcie wspólnych badań jednostek z krajów Grupy Wyszehradzkiej w obszarach strategicznie ważnych dla Grupy Wyszehradzkiej.
Tematyka: Strategiczne priorytety wyznaczone przez Grupę Wyszehradzką na rok 2018.
Wnioskodawcy:

Międzynarodowe konsorcja składające się z co najmniej 1 jednostki z każdego kraju Grupy Wyszehradzkiej.

Dofinansowanie:

do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Okres trwania projektu: 12-36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego na stronie: http://my.visegradfund.org

Szczegółowe informacje:

na stronie Funduszu Wyszehradzkiego.

Składanie wniosków:
  • do COP: 21.05.2018
  • do Fundusz Wyszehradzki: 02.02.2018 - 01.06.2018