Osoby do kontaktu:

dr inż. Izabela Dranka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

H2020 - ERC Consolidator Grant

Cel: Konsolidacja pierwszego niezależnego zespołu lub programu badawczego, uzyskanie pełnej samodzielności badawczej naukowca i umocnienie pozycji lidera zespołu.
Tematyka: Każdy obszar badań.
Wnioskodawcy:

Naukowcy ze stopniem doktora lub wyższym, jeśli od dnia uzyskania dyplomu doktorskiego do 1 stycznia 2018 r. minęło 7-12 lat. Innymi słowy, jeśli dyplom doktorski został uzyskany w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2010 (włącznie). Pożądane jest autorstwo kilku publikacji bez udziału promotora.

Dofinansowanie:

do 2 mln euro na projekt. W określonych przypadkach można otrzymać dodatkowe 750 tys. EUR.

Okres trwania projektu: do 5 lat.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Participant Portal.
Do wniosku należy dołączyć skan Commitment of the corresponding host institution (wzór w dokumentacji konkursowej). W przypadku Politechniki Warszawskiej taki dokument podpisuje Prorektor ds. Nauki, natomiast uzyskaniem podpisu zajmuje się Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów.

Szczegółowe informacje:

na stronach Participant Portal i European Research Council.

Składanie wniosków:
  • do COP: 01.02.2018
  • do KE (Participant Portal): 15.02.2018