Osoby do kontaktu:

mgr inż. Adam Gorzelańczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 81

H2020 - ERC Consolidator Grant

Cel: Wsparcie wybitnych naukowców w realizacji twórczych i nowatorskich pomysłów badawczych, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, przekraczających obecne granice wiedzy (frontier research) i prowadzących do ważnych odkryć i przełomowych wyników; konsolidacji ich pierwszego niezależnego zespołu lub programu badawczego oraz uzyskaniu pełnej samodzielności badawczej naukowca i umocnieniu pozycji lidera zespołu.
Tematyka: Dowolna dyscyplina naukowa.
Wnioskodawcy:

Naukowcy ze stopniem doktora lub wyższym, 7–12 lat po doktoracie.

Dofinansowanie:

do 2 mln euro na projekt. W określonych przypadkach można otrzymać dodatkowe 750 tys. euro.

Okres trwania projektu: do 60 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego Participant Portal. Do wniosku należy dołączyć skan Commitment of the corresponding host institution. W przypadku Politechniki Warszawskiej taki dokument podpisuje Prorektor ds. Nauki, natomiast uzyskaniem podpisu zajmuje się Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów.

Szczegółowe informacje:

na stronie Komisji Europejskiej i European Research Council.

Składanie wniosków:
  • do COP: 28.01.2019
  • do KE: 24.10.2018 - 07.02.2019