Osoby do kontaktu:

mgr inż. Adam Gorzelańczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 81

H2020 - Industrial Leadership (Wiodąca pozycja w przemyśle)

Cel: Przyspieszenie rozwoju technologii i innowacji, które zwiększą konkurencyjność europejskich podmiotów na rynku światowym.
Tematyka: Leadership in enabling and industrial technologies (LEIT):
• Information and Communication Technologies
• Nanotechnologies
• Advanced materials
• Biotechnology
• Advanced manufacturing and processing
• Space
Wnioskodawcy:

Międzynarodowe konsorcjum. Wymogi dotyczące jego składu zależą od rodzaju projektu. Szczegóły przedstawia tabela poniżej. 

Rodzaj projektu Warunki udziału w projekcie
Research and Innovation Actions (RIA) konsorcjum złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych z programem ramowym
Innovation Actions (IA)
Coordination and Support Actions (CSA) min. 1 podmiot prawny z kraju członkowskiego UW lub stowarzyszonego. Wnioski mogą składać również konsorcja międzynarodowe.
Dofinansowanie:

100% kosztów kwalifikowalnych dla uczelni wyższych.

Okres trwania projektu: 24-48 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Participant Portal. 

Szczegółowe informacje:

na stronie KE - Participant Portal.