Osoby do kontaktu:

dr inż. Izabela Dranka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

mgr inż. Adam Gorzelańczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 81

H2020 - Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes (MSCA COFUND)

Cel: Tworzenie programów badawczo-szkoleniowych, wspierających rozwój kariery oraz międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców:
• początkujących, w tym doktorantów (Doctoral Programmes),
• doświadczonych (Fellowships Programmes).
Tematyka: dowolna dyscyplina naukowa.
Wnioskodawcy:

instytucje z kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z programem Horyzont 2020.

Dofinansowanie:

KE dofinansowuje 2 rodzaje kosztów:

  • Researcher unit cost (wynagrodzenie naukowca),
  • Institutional unit cost (koszty zarządzania projektem).

Projekty wymagają dofinansowania ze środków własnych instytucji lub innych źródeł, np. budżetu województwa, funduszy z przemysłu, funduszy strukturalnych).

Okres trwania projektu: od 36 do 60 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Participant Portal.

Szczegółowe informacje:

na stronie Komisji Europejskiej - Participant Portal.

Składanie wniosków:
  • do COP: 17.09.2018
  • do KE: 12.04.2018 - 27.09.2018