Osoby do kontaktu:

mgr Olga Sobczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 58 19

H2020 - Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (MSCA ITN)

Cel: Rozwój i szkolenie młodych, początkujących naukowców m.in. w ramach studiów doktoranckich organizowanych przez międzynarodowe i interdyscyplinarne zespoły naukowe współpracujące ze przemysłem.
Tematyka: Dowolna dyscyplina naukowa. Kompleksowe i komplementarne programy szkoleniowe mogą być realizowane w ramach 3 typów projektów:
• European Training Networks (MSCA-ITN-ETN),
• European Industrial Doctorates (MSCA-ITN-EID),
• European Joint Doctorates (MSCA-ITN-EJD).
Wnioskodawcy:

Konsorcja międzynarodowe:

  • European Training Networks (MSCA-ITN-ETN) i European Joint Doctorates (MSCA-ITN-EJD) – co najmniej 3 beneficjentów z 3 różnych krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych
  • European Industrial Doctorates (MSCA-ITN-EID) – co najmniej 2 beneficjentów z 2 różnych krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych.

Dodatkowe wymagania dotyczące członków konsorcjum określono w Guide for Applicants.

Dofinansowanie:

do 100% (w formie ryczałtu).

Okres trwania projektu: do 48 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Participant Portal.

Szczegółowe informacje:

na stronie Komisji Europejskiej - Participant Portal.

Składanie wniosków:
  • do COP: 05.01.2019
  • do KE: 13.09.2018 - 15.01.2019