Osoby do kontaktu:

mgr inż. Adam Gorzelańczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 81

H2020 - Societal Challenges (Wyzwania społeczne)

Cel: Realizacja zadań w ramach priorytetów polityki i najważniejszych wyzwań społecznych określonych w strategii Europa 2020.
Tematyka: Societal Challenges:
• Health, demographic change and wellbeing
• Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy
• Secure, clean and efficient energy
• Smart, green and integrated transport
• Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
• Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies
• Secure societies - protecting freedom and security of Europe and its citizens
Wnioskodawcy:

Międzynarodowe konsorcjum. Wymogi dotyczące jego składu zależą od rodzaju projektu. Szczegóły przedstawia tabela poniżej. 

Rodzaj projektu Warunki udziału w projekcie
Research and Innovation Actions (RIA) konsorcjum złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych z programem ramowym
Innovation Actions (IA)
Coordination and Support Actions (CSA) min. 1 podmiot prawny z kraju członkowskiego UW lub stowarzyszonego. Wnioski mogą składać również konsorcja międzynarodowe.
Dofinansowanie:

100% kosztów kwalifikowalnych dla uczelni wyższych.

Okres trwania projektu: 24-48 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Participant Portal

Szczegółowe informacje:

na stronie KE - Participant Portal.