Osoby do kontaktu:

 COP PW

Roch Grabowski

 22 234 + wew. 14 81

 roch.grabowski@pw.edu.pl

dr Aneta Milczarczyk

 22 234 + wew. 14 89

 aneta.milczarczyk@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

Horyzont Europa - HPC Energy efficiency R&I Call - HORIZON-EUROHPC-JU-2023-ENERGY-04 (NCBR)

Uwaga:

Po przejściu etapu międzynarodowego konkursu konieczne jest wypełnienie wniosku o dofinansowanie do NCBR. Prosimy o kontakt z opiekunem projektu w COP w tej sprawie.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania przemysłowe, prace rozwojowe

Zakres tematyczny:
 • to create two European Quantum Excellence Centres in applications, covering science and industry, which will establish a one-stop-shop for industry, academia, and the wider quantum technology user community
 • to develop innovative energy efficient HPC software technologies tailored to exascale and post-exascale supercomputers
Adresat:

po stronie polskiej:

 • organizacje badawcze
 • mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
 • grupy podmiotów
Wnioskodawca:

konsorcjum projektowe składające się z min. 3 niezależnych od siebie podmiotów prawnych pochodzących z różnych państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem „Horyzont Europa”, w tym:

 • co najmniej 1 niezależny podmiot prawny z siedzibą w państwie członkowskim oraz
 • co najmniej 2 inne niezależne podmioty prawne, z których każdy ma siedzibę w innym państwie członkowskim lub kraju stowarzyszonym.

 Ponieważ podmioty stowarzyszone (affiliated entities) nie podpisują umowy grantowej, nie wliczają się do minimalnych kryteriów kwalifikowalności dot. składu konsorcjum.

Dofinansowanie:
 • uzależnione jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie.
 • budżet konkursu dla polskich wnioskodawców: 200 tys. euro
 • 100 proc. dofinansowania kosztów kwalifikowalnych dla organizacji badawczych
 • kurs EBC z dnia ogłoszenia konkursu: 1 euro = 4,4618 zł
Okres trwania projektu: do 48 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez portal Funding & Tenders.

Wniosek składa lider konsorcjum międzynarodowego.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista - wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Potencjał komercyjny:

tak

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronach NCBR i Komisji Europejskiej.

Konkurs składa się z 2 etapów:

 1. Wniosek składany do organizacji międzynarodowej,
 2. Wniosek o dofinansowanie składany do NCBR po pozytywnej ocenie wniosku złożonego do organizacji międzynarodowej.
Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 29.01.2024
 • do portalu Funding & Tenders (KE): 07.02.2024, 17:00