NCBR - Fundusz Współpracy Dwustronnej programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Cel: Wzmocnienie stosunków dwustronnych polsko-norweskich poprzez wspieranie działań związanych z realizacją badań naukowych i/lub prac rozwojowych, popularyzacją efektów zrealizowanych zadań, a także wsparciem komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki.
Tematyka: każdy obszar badań.
Wnioskodawcy:

podmioty, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową na terytorium RP.

Dofinansowanie:

Koszty działania będą rozliczane ryczałtowo, według następujących stawek:
1. wizyta przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii:

  • dzienny koszt utrzymania, obejmujący zakwaterowanie i wyżywienie dla jednej osoby: 250 EUR (maksymalnie: 5 dni i 3 osoby z podmiotu składającego formularz),
  • koszty podróży, w tym transportu lokalnego i ubezpieczenia na jedną osobę: 500 EUR

lub

2. wizyta przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce:

  • dzienny koszt utrzymania, obejmujący zakwaterowanie i wyżywienie dla jednej osoby: 250 EUR (maksymalnie: 3 dni i 3 osoby z każdej instytucji norweskiej, maksymalnie do 6 osób),
  • koszty podróży, w tym transportu lokalnego i ubezpieczenia na jedną osobę: 500 EUR.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Formularz realizacji działania wraz z dodatkowymi, wymaganymi dokumentami należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej (skan dokumentu zawierający wymagane podpisy i załączniki) na adres e-mail: norwaygrants@ncbr.gov.pl, podając w tytule maila akronim działania.

Nabór wniosków jest ciągły.
Termin składania wniosków do COP: 2 tygodnie przed planowanym złożeniem wniosku.

Szczegółowe informacje:

na stronie NCBR.