Osoby do kontaktu:

 COP PW

dr inż. Paweł Skalski

 22 234 + wew. 50 97
 pawel.skalski2@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

Współpraca V4 - Korea - 2/2023

Uwaga:

Po przejściu etapu/ etapów międzynarodowych konkursu konieczne jest wypełnienie wniosku o dofinansowanie do NCBR. Prosimy o kontakt z opiekunem projektu w COP w tej sprawie.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe, badanie przemysłowe, prace rozwojowe.

Zakres tematyczny:
  • clean energy
  • bio and material fields.
Adresat:
  • organizacje badawcze
  • mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
  • grupy podmiotów.
Wnioskodawca:

konsorcja złożone z  min. 3 partnerów: jeden z Korei oraz dwóch partnerów z różnych krajów V4 (Czech, Węgier, Polski, Słowacji).

Liderem konsorcjum jest lider koreański.

Dofinansowanie:

dofinansowanie udziału partnera(-ów) polskiego(-ich) nie powinno przekroczyć 150 tys. euro na projekt (maks. 50 tys. euro na rok).

100 proc. dofinansowania kosztów kwalifikowalnych dla jednostek naukowych, w tym koszty pośrednie – 25 proc. kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa).

Kurs do przeliczeń: 1 euro = 4,6700 zł (wg EBC z 31.03.2023 r.).

Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:

nabór wniosków międzynarodowych odbywa się przez system należący do National Research Foundation of Korea (NRF). Wniosek składa tylko lider koreański w imieniu całego konsorcjum. Złożone wnioski powinny być przygotowane w jęz. angielskim.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Potencjał komercyjny:

tak.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 02.05.2023, 16:00
  • do National Research Foundation of Korea: 12.05.2023, 23:59